עגלות שרות לניקיון  • עגלת כביסה "X"
  • עגלת שרות D11
  • עגלת ניקיון משולבת
  • עגלת שרות לבתי מלון
  • עגלת חצרן
  • עגלה 2 דלים ומסחטה
  • עגלת שטיפה יחיד דלי+מסחטה+סלסלה
  • עגלת שרות גדולה מאובזרת קומפלט AF
  • עגלת שרות ניקל +דליים+סל