שטיפה בלחץ מים קרים  • לחץ מים KRANZEL
  • לחץ מים BLUE CLEAN
  • לחץ מים SENIOR
  • לחץ מים SUPRA
  • לחץ מים PAZIT
  • מכונת לחץ EVENT
  • מכונת לחץ מים BLUE CLEAN 590